Tin Mới

24/07/2017
  • Sự kiện
  • Thông báo
Chúng tôi tham gia cuộc triển lãm vào tháng 9 năm 2017 !
Xin chào các bạn, tôi là UTSUMI giám Đốc Điều Hành Công ty TNHH Marujyu Việt Nam. Trong đợt tới, chúng tôi được tham gia hội nghị thương mại triển lãm CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ VIỆT NAM-NHẬT BẢN được tổ chức lần thứ 7 tại Hà Nội vào tháng 09 năm 2017. Chi tiết hội nghị được ghi rõ dưới đây ( do JETRO cung cấp thông tin) Thời gian tổ chức: 13/09/2017 (thứ 4) đến ngày 15 (thứ 6) 9:00 ~ 17:00 Hội trường: Hanoi International Center of Exhibition (I.C.E.) Culture Palace (Add: 91 Tran Hung Dao, Hanoi, Vietnam) ⇒Xem bản đồ tại đây Chủ trì: Phòng hỗ trợ・・・
31/05/2017
  • Thông báo
THÔNG BÁO THAY ĐỔI SỐ ĐIỆN THOẠI
Xin chào Quý vị ! Tôi là UTSUMI, giám đốc điều hành công ty TNHH Marujyu Việt Nam. Chúng tôi xin được thông báo về việc thay đổi số điện thoại cố định và số FAX của Công ty chúng tôi tôi từ theo thông tin dưới đây: <Trước thay đổi> Số điện thoại cố định:+84 (0) 3513 583 500/501 Số FAX:+84 (0) 3513 583 502 <Sau thay đổi> Số điện thoại cố định:+84 (0) 2263 583 500/501 Số FAX:+84 (0) 2263 583 502 Phần số in hoa đã được thay đổi. Một số chú ý khi liên lạc nội địa và quốc tế: Liên lạc từ các quốc gia・・・
15/07/2015
  • Thông báo
Xin chào !
Xin chào quý vị và các bạn ! Nhà máy của công ty chúng tôi đang thi công. Chúng tôi sẽ vào hoạt động vào tháng 3 năm 2016.
Hãy liên hệ với chúng tôi!

Lên đầu trang