Bài viết liên quan theo chuyên mục "Tháng 07 năm 2017"

Chúng tôi tham gia cuộc triển lãm vào tháng 9 năm 2017 !

Xin chào các bạn, tôi là UTSUMI giám Đốc Điều Hành Công ty TNHH Marujyu Việt Nam. Trong đợt tới, chúng tôi được tham gia hội nghị thương mại triển lãm CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ VIỆT NAM-NHẬT BẢN được tổ chức lần thứ 7 tại Hà Nội vào tháng 09 năm 2017. Chi tiết hội nghị được ghi rõ dưới đây ( do JETRO cung cấp thông tin) Thời gian tổ chức: 13/09/2017 (thứ 4) đến ngày 15 (thứ 6) 9:00 ~ 17:00 Hội trường: Hanoi International Center of Exhibition (I.C.E.) Culture Palace (Add: 91 Tran Hung Dao, Hanoi, Vietnam) ⇒Xem bản đồ tại đây Chủ trì: Phòng hỗ trợ・・・

Hãy liên hệ với chúng tôi!

Lên đầu trang