Bài viết liên quan theo chuyên mục "Tháng 05 năm 2017"

THÔNG BÁO THAY ĐỔI SỐ ĐIỆN THOẠI

Xin chào Quý vị ! Tôi là UTSUMI, giám đốc điều hành công ty TNHH Marujyu Việt Nam. Chúng tôi xin được thông báo về việc thay đổi số điện thoại cố định và số FAX của Công ty chúng tôi tôi từ theo thông tin dưới đây: <Trước thay đổi> Số điện thoại cố định:+84 (0) 3513 583 500/501 Số FAX:+84 (0) 3513 583 502 <Sau thay đổi> Số điện thoại cố định:+84 (0) 2263 583 500/501 Số FAX:+84 (0) 2263 583 502 Phần số in hoa đã được thay đổi. Một số chú ý khi liên lạc nội địa và quốc tế: Liên lạc từ các quốc gia・・・

Hãy liên hệ với chúng tôi!

Lên đầu trang