QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN CÔNG TY

MJH_4831
07/2014 Nhận được giấy chứng nhận đầu tư tại KCN Đồng văn II tỉnh Hà Nam
08/2015 Bắt đầu thi công xây dựng nhà máy
03/2016 Tăng vốn 720,000 USD( Tổng vốn đầu tư ban đầu : 1.320.000 USD )
04/2016 Khánh thành nhà máy
06/2016 Tăng vốn 90,000 USD( tổng tiền vốn đầu tư ban đầu: 1.410 000 USD )
07/2016 Xuất khẩu lô hàng đầu tiên về Nhật
09/2016 Tăng vốn 190.000 USD ( Tổng tiền vốn đầu tư ban đầu : 1.600.000 USD )
09/2016 Xuất lô hàng đầu tiên trong nước
12/2016 Tăng vốn 500.000 USD ( Tổng tiền vốn đầu tư ban đầu : 2.100.000 USD )
Hãy liên hệ với chúng tôi!

Lên đầu trang